LeArt/ACCF

  • Rakennnustyön tarkkailija
  • Tietoa ja taitoa  kestävästä rakentamisesta "nippeleistä kokonaisuuksiin"

 

LeArt Oy/ ACCF - Rakennustyön tarkkailija ja kestävä rakentaminen

 

 

LeArt

  • tarjoaa rakennustyön tarkkailijaksi rakennusalan korkeasti koulutetun, monipuolisen ja pitkän kokemuksen hankkineen sekä ympäristöasioihin perehtyneen rakennetun ympäristön asiantuntijan.
  • tuntee rakennusalan prosessit ja se erilaiset, usein urakoitsijakohtaiset, projektien ja niiden laadun hallintajärjestelmät (LEEDS, BREAAM, BIM, GREAPS, TCFD, GRI, ZEB, VAETS2, CENIC350, EPD, Joutsenmerkki, RTS - luokitus ja eettiset ohjeistukset, Code of Conducts). Rakennustyön tarkkailija seuraa tarkasti niiden toteutumista rakennustyön aikana.
  • perehtyy huolella hankkeisiin jo tarjousvaiheessa juuri ko. hankkeeseen parhaiten sopivan rakennustyön tarkkailijan nimeämiseksi.
  • arvioi rakentamisen prosessin kokonaisuudesta detaljeihin.
  • on Suomen Green Building Council:n, FiGBC, ja FIBS:n jäsen. Rakennustyön tarkkailija keskittyy työssään rakentamisen laadun varmistamiseen kestävän ja vastuullisen rakentamisen periaatteita noudattaen.
  • tekee yhteistyötä yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa rakennustyön tarkkailijan työn kehittämiseksi.
  • rakennustyön tarkkailija laatii töistään kuvallisen, päivittyvän raportin.
  • panostaa erityisesti puurakentamiseen.

LeArt

 

       turvaa ostajan ja/tai asiakkaan edut

       yhteistyössä

       hankkeen kaikkien osapuolien kanssa.

 

 

 

Asuntokauppalaki 843/1994, 22§ - Rakennustyön tarkkailija

 

Asuntokauppalaki 843/1994, 22§ tarjoaa ostajille mahdollisuuden valita omaksi edustajakseen rakennustyön tarkkailijan. Rakennustyön tarkkailija voidaan valita osakkeenomistajien kokouksessa, 20§.

 

22§ Rakennustyön tarkkailija

 

Osakkenomistajilla on 20§:ssä tarkoitetusssa kokouksessa oikeus valita rakennustyön tarkkailija, jonka tehtävänä on seurata, että yhtiön rakennus valmistuu rakentamistakoskevan sopimuksen mukaisesti. Tarkkailijan toimikausi kestää rakentamisvaiheen

loppuun ja hänen palkkiostaan vastaa osakeyhtiö, jonka menoihin palkkio saadaan lisätä taloussuunnitelmasta riippumatta.

 

Tarkkailijalla on oltava tehtävän edellyttämä ammattipätevyys eikä hän saa olla riippuvuussuhteessa rakennustyön suorittajaan tai perustajaosakkaaseen. Tarkkailijalla on oikeus saada perustajaosakkaalta sellaiset tiedot, jotka tarvitaan työn edistymisen seuraamiseksi, sekä päästä rakennuskohteeseen.

 

20§ Osakkeenomistajien kokous

 

Osakeyhtiön hallituksen on kutsuttava koolle osakkeenomistajien kokous viivytyksettä sen jälkeen, kun vähintään yhdestä neljäsosasta yhtiön asuntoja on tehty luovutussopimukset. Osakkeenomistajien kokous kutsutaan koolle ostajalle lähetetyllä kirjatulla kirjeellä tai

muuten todisteellisesti. Ostajien kokouksessa kuhunkin huoneistoon oikeuttavat osakkeet tuottavat yhden äänen.

 

Jollei edellä tarkoitettua osakkeenomistajien kokousta ole kutsuttu koolle, lääninhallituksen tulee yhtiön hallituksen jäsenen, tilintarkastajan, osakkeenomistajan tai osakkeenostajan hakemuksesta oikeuttaa hakija kutsumaan kokous koolle yhtiön kustannuksella.

 

 

LeArt/ACCF - Henkilöstö on referenssimme